Нүүр 2017-12-28T19:18:18+00:00

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Д.Ширэндэв: Бурхны заасан сургаалын онол нь ганжуур, практик нь випашяна бясалгалгал

Ганжуур, Данжуур хэмээх бурхан багшийн сургаал […]

Шинэ бясалгалын байр

Дхамма Махаана Випашяна бясалгалын төвд шинээр […]

Энэтхэг Ганжуур Данжуурыг орчуулж эхэлжээ

Монголын Випашяна Судлалын Төв/www.byasalgal.mn/-ийн эрдэмтэн залуус […]

Ариун номын орон Мьянмар баримтат кино

Баримтат кино маань 02 сарын 27 […]

ВИДЕО

НОМ

АУДИО

10 хоногийн бясалгалаа амжилттай дүүрэгсэн хуучин бясалгагч нар гар утсандаа татан суулгаж өглөө оройнхоо бясалгалаа хийхдээ сонсон бясалгаж байгаарай.

Татаж авах