Дхамма Махаана Монголын Випашяна бясалгалын төвийн 2017 оны хуваарь
 

2017 оны 10 хоногийн бясалгалын  бүртгэл дууслаа.

10 хоногийн бясалгал/19-ээс дээш насны хүн хамрагдаж болно. 2018 оны  3 сараас эхлэн  вебээр онлайн бүртгэл хийлгэн зөвшөөрөл аван хамрагдаж болно

10 хоногийн бясалгалд 3 удаа суусан, номын үйлчлэгчээр ажиллаж үзсэн хуучин бясалгагчид хамрагдана/: 7 сарын 25-8 сарын 3
1 өдрийн курс/10 хоногийн бясалгалд сууж дүүрэгсэн хуучин бясалгагчид хамрагдана/: Хотын гурван байрлалд сардаа нэг удаа явагдана. Тухай бүрт зарлан явуулна

10 хоногийн бясалгалд сууж дүүрэгсэн хуучин бясалгагчид хамрагдана. Улиралд нэг удаа хотын байрлалд явагдана. Тухай бүрт зарлан явуулна