Дхамма Махаана Монголын Випашяна бясалгалын албан ёсны төв
Бясалгалын курс 2018-08-19T22:00:41+00:00

Дхамма Махаана Монголын Випашяна бясалгалын төвийн 2018 оны хуваарь
 

Анкет бөглөхдөө мэйл хаягаа зөв бичнэ үү! Таны мэйл хаягаар хариуг ажлын 5 хоногт багтаан илгээнэ. 

Орон нутагт зохион байгуулагдах бясалгалууд: /10 хоногийн бясалгалд 19-с дээш насны хүн хамрагдана./

2018 оны 4 сарын 20-5 сарын 1-нд Увс аймаг, Улаангом сум
Бүртгэл дүүрсэн
2018 оны 6 сарын 15-25-нд Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум
Бүртгэл дүүрсэн
2018 оны 6 сарын 27 – 7 сарын 08-нд Дундговь аймаг, Мандалговь сум
Бүртгэл дүүрсэн
2018 оны 7 сарын 18-28-нд Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот
Бүртгэл дүүрсэн
2018 оны 8 сарын 1-10-нд Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Бүртгэл дүүрсэн

Энэтхэг улсад зохион байгуулагдах бясалгал: /Бурхан багшийн гэгээрсэн газарт бясалгагчдын хүсэлтээр 10 хоногийн бясалгалыг монгол багштай зохион байгуулахаар боллоо/

2018 оны 11 сарын 1-12-нд Энэтхэг улсад явагдах бясалгал
Бүртгэл дүүрсэн
2019 оны 01 сарын 12-23-нд Энэтхэг улсад явагдах бясалгал
Бүртгүүлэх

Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах бясалгалууд: /10 хоногийн бясалгалд 19-с дээш насны хүн хамрагдана./

2018 оны 5 сарын 06-17-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Бүртгэл дүүрсэн
2018 оны 5 сарын 20-31-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Бүртгэл дүүрсэн
2018 оны 6 сарын 02-13-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Бүртгэл дүүрсэн
2018 оны 6 сарын 16-27-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Бүртгэл дүүрсэн
2018 оны 6 сарын 28 – 7 сарын 09-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Бүртгэл дүүрсэн
2018 оны 7 сарын 13-24-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Бүртгэл дүүрсэн

8 хоногийн Сатипатххана бясалгалд 10 хоногийн бясалгалд 3 удаа, номын үйлчилгээнд 1 удаа бүрэн хамрагдсан хуучин бясалгагчид хамрагдана.

2018 оны 7 сарын 24 – 8 сарын 1-нд 8 хоногийн Сатипатххана бясалгал
Бүртгэл дүүрсэн

10 хоногийн бясалгалд 19-с дээш насны хүн хамрагдана.

2018 оны 8 сарын 2-13-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Бүртгэл дүүрсэн
2018 оны 8 сарын 16-27-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Бүртгэл дүүрсэн
2018 оны 8 сарын 28 – 9 сарын 7-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Бүртгүүлэх
2018 оны 9 сарын 8-18-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Бүртгүүлэх