Дхамма Махаана Монголын Випашяна бясалгалын албан ёсны төв
Бясалгалын курс 2019-03-22T18:33:00+00:00

Дхамма Махаана Монголын Випашяна бясалгалын төвийн 2019 оны хуваарь
 

Анкет бөглөхдөө мэйл хаягаа зөв бичнэ үү! Таны мэйл хаягаар хариуг ажлын 5 хоногт багтаан илгээнэ. 

Орон нутагт зохион байгуулагдах бясалгалууд: /10 хоногийн бясалгалд 19-с дээш насны хүн хамрагдана./

2019 оны 1 сарын 19-29-нд Дундговь аймаг, Мандалговь сум
Бүртгэл дүүрсэн

Энэтхэг улсад зохион байгуулагдах бясалгал: /Бурхан багшийн гэгээрсэн газарт бясалгагчдын хүсэлтээр 10 хоногийн бясалгалыг монгол багштай зохион байгуулахаар боллоо/

2019 оны 01 сарын 12-23-нд Энэтхэг улсад явагдах бясалгал
Бүртгэл дүүрсэн

Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах бясалгалууд: /10 хоногийн бясалгалд 19-с дээш насны хүн хамрагдана./

2019 оны 4 сарын 29 – 5 сарын 10-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хүлээлгэнд
2019 оны 5 сарын 13-24-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Бүртгүүлэх
2019 оны 5 сарын 27 – 6 сарын 7-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 6 сарын 10-21-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 6 сарын 24 – 7 сарын 5-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 7 сарын 13-24-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай

8 хоногийн Сатипатххана бясалгалд 10 хоногийн бясалгалд 3-с дээш удаа бүрэн суусан, номын үйлчилгээнд 1 удаа бүрэн ажилласан хуучин бясалгагчид хамрагдана.

2019 оны 7 сарын 25 – 8 сарын 2-нд 8 хоногийн Сатипатххана бясалгал
Хаалттай

10 хоногийн бясалгалд 19-с дээш насны хүн хамрагдана.

2019 оны 8 сарын 5-16-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 8 сарын 19-30-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 9 сарын 2-13-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 9 сарын 16-27-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 9 сарын 28 – 10 сарын 8-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 10 сарын 9-20-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 10 сарын 21-31-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 11 сарын 2-13-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай

Хуучин бясалгагчдад зориулсан уртын бясалгалууд

2019 оны 11 сарын 20 – 12 сарын 11-нд 20 хоногийн бясалгал
Хаалттай
2019 оны 11 сарын 20 – 12 сарын 21-нд 30 хоногийн бясалгал
Хаалттай