Дхамма Махаана Монголын Випашяна бясалгалын албан ёсны төв
Бясалгалын курс 2019-01-02T20:59:32+00:00

Дхамма Махаана Монголын Випашяна бясалгалын төвийн 2019 оны хуваарь
 

Анкет бөглөхдөө мэйл хаягаа зөв бичнэ үү! Таны мэйл хаягаар хариуг ажлын 5 хоногт багтаан илгээнэ. 

Орон нутагт зохион байгуулагдах бясалгалууд: /10 хоногийн бясалгалд 19-с дээш насны хүн хамрагдана./

2019 оны 1 сарын 19-29-нд Дундговь аймаг, Мандалговь сум
Хүлээлгэнд

Энэтхэг улсад зохион байгуулагдах бясалгал: /Бурхан багшийн гэгээрсэн газарт бясалгагчдын хүсэлтээр 10 хоногийн бясалгалыг монгол багштай зохион байгуулахаар боллоо/

2019 оны 01 сарын 12-23-нд Энэтхэг улсад явагдах бясалгал
Бүртгүүлэх

Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах бясалгалууд: /10 хоногийн бясалгалд 19-с дээш насны хүн хамрагдана./

2019 оны 5 сарын 06-17-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Бүртгэл 2019 оны 04 сард нээгдэнэ
2019 оны 5 сарын 20-31-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 6 сарын 02-13-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 6 сарын 16-27-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 6 сарын 28 – 7 сарын 09-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 7 сарын 13-24-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай

8 хоногийн Сатипатххана бясалгалд 10 хоногийн бясалгалд 3-с дээш удаа бүрэн суусан, номын үйлчилгээнд 1 удаа бүрэн ажилласан хуучин бясалгагчид хамрагдана.

2019 оны 7 сарын 24 – 8 сарын 1-нд 8 хоногийн Сатипатххана бясалгал
Хаалттай

10 хоногийн бясалгалд 19-с дээш насны хүн хамрагдана.

2019 оны 8 сарын 2-13-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 8 сарын 16-27-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 8 сарын 28 – 9 сарын 7-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай
2019 оны 9 сарын 8-18-нд Улаанбаатар хотод явагдах бясалгал
Хаалттай