Дхамма Махаана Монголын Випашяна бясалгалын албан ёсны төв

Мянмар оронд

Ариун номыг ариунаар нь хадгалан ирсэн Мянмар оронд 10 хоног бясалгал хийж дараа нь 500 хуврагт буяны идээ өргөж буй буяны садангууд….Сахилаа сахисан хуврагийн бадар аяганд хийсэн ширхэг будааны ачаар олон төрөлдөө өлсөх аюулгүй амьдарч эцэстээ гэгээрэл ариусалд хүрэх суурь болдог билээ….

2017-12-28T19:05:49+00:00