Дхамма Махаана Монголын Випашяна бясалгалын албан ёсны төв

Випашяна бясалгалын гарал үүсэл баримтат кино

Буянт номын садангууд маань Випашяна бясалгалын гарал buyoemsoftonline.com үүсэлтэй холбоотой богино баримтат киног Англи-Орос-Монгол гурван улсын хэлнээ хийж бэлэн болгосныг та бүхэндээ толилуулж байна….

 

Випашяна бясалгалын гарал үүсэл /монгол хэл/

История Випассаны /Орос хэлээр/

A history of Vipassana Meditation /англи хэл/

2018-01-06T22:32:21+00:00