Бурхан багшийн их дүйчэн өдөр Монголын випашяна судлалын төв, Олон улсын буддист нийгэмлэг бясалгалын арга хэмжээ Чингисийн талбайд зохион байгуулав.